Hoe werken wij?

Een samenwerking met Carrière Vormer staat garant voor een gedegen werving & selectie proces. We werken transparant en stellen je regelmatig op de hoogte over de voortgang van het proces.

Hieronder volgt een vereenvoudigd stapsgewijs voorbeeld van de acht stappen in zoals wij die kennen in ons werving & selectie proces.

Beeld-W&S-proces3

Stap 1

In een persoonlijk gesprek nemen we samen de wervingsbehoeften door. Wij bespreken jouw eisen en wensen. Aan bod komen onder andere kennis en deskundigheid, ervaring, salaris, persoonlijkheid, het soort dienstverband.

Stap 2

Wij verspreiden de vacature al dan niet anoniem op onze website. In overleg is het mogelijk om uitgebreider te adverteren. Onze ervaring leert dat dit niet in alle gevallen noodzakelijk is omdat wij over een breed netwerk beschikken.

Stap 3

We gaan op zoek naar talent dat past bij jouw bedrijf. Dit doen we gericht. We benaderen professionals in ons netwerk. Wij beschikken over een geavanceerde database met professionals en wij maken gebruik van bekende netwerksites als Linkedin.

Voordat wij kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk gesprek, interviewen wij ze telefonisch. De kandidaten die door onze voorselectie heenkomen nodigen wij uit voor een gesprek. Wij maken gebruik van de STAR-methodiek* bij het interviewen van de kandidaten. STARR-Methodiek

* STAR (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) is een gedragsgerichte interviewmethode die gebruikt wordt voor sollicitatie- en functioneringsgesprekken. Met behulp van deze methode verkrijgen wij op een gestructureerde manier een betrouwbaar beeld van het gedrag van de professionals die wij spreken. STAR wordt ook wel uitgebreid met een vijfde stap voor Reflectie STARR. Door middel van die vijfde stap van reflectie komen wij erachter in hoeverre kandidaten in staat zijn om te reflecteren en zodoende conclusies te verbinden aan hun eigen handelen.

Om ervan verzekerd te zijn dat de kandidaat zowel inhoudelijk en qua persoonlijkheid goed aansluit bij de rest van het bedrijf, maken wij gebruik van diverse persoonlijkheidstesten en assesments.

Stap 4

Zodra wij de juiste matches hebben gevonden introduceren wij de beste kandidaten in de vorm van een uitgebreide profielschets. We nemen de profielen van de voorgestelde kandidaten door en vertellen je welke indruk wij kregen en hoe het proces verlopen is. Dit doen wij bij jou op kantoor of telefonisch. Jij bepaalt.

Stap 5

Zodra jij overtuigd bent van de voorgestelde kandidaten, dan volgt er een sollicitatieronde. Deze plannen wij uiteraard in en mocht daar behoefte aan zijn, dan volgen er meerdere sollicitatierondes. In het kennismakingsgesprek met de kandidaten beoordeel jij of de voorgestelde professionals qua kennis, ervaring en persoonlijkheid aansluiten op jouw wensen.

Stap 6

Als de gesprekken succesvol zijn verlopen en er een goede match is gevonden, dan volgt er een plaatsing. Wij bieden hulp bij zowel de onderhandelingen als het opstellen van de arbeidsvoorwaarden.

Stap 7

Na de plaatsing blijven wij in beeld. Wij vinden het namelijk belangrijk om te zien of wij ons werk ook echt goed hebben gedaan. We houden contact om te zien of alle partijen tevreden zijn.

Stap 8

Jouw mening is belangrijk voor ons. Daarom evalueren we altijd de samenwerking achteraf. Wij investeren graag in een goede relatie.