Project Description

Werken vanuit de bedoeling? Dat zouden er meer moeten doen!

Gastblogger Yvette Buyserd, De Cultuurtolk

www.decultuurtolk.nl

 

Hoe heerlijk is het om een boek te lezen dat in één keer orde schept in de chaos. Dat overkwam mij met het boek ‘Verdraaide Organisaties, Terug naar de bedoeling’ van Wouter Hart. Echt succesvolle organisaties werken niet vanuit de regels, maar vanuit de bedoeling van de organisatie. Ze nemen de vraag van de klant en de passie van de professional als uitgangspunt voor hun activiteiten en gebruiken de regels, procedures, protocollen (de systeemwereld) als ondersteunend instrument. Zo bereiken ze een hogere klantwaardering, een grotere medewerkerstevredenheid en veel betere financiële resultaten.

En eigenlijk geldt hetzelfde voor individuen. Mensen die weten vanuit welke bedoeling ze werken en waar zij aan willen bijdragen, weten hoe ze hun talenten in willen zetten, werken met plezier, leveren goede resultaten en zijn duurzaam inzetbaar.

Het gaat dus over het kennen van je ambitie, je missie. En daar alles op richten. Een scherpe focus, weten waar je prioriteiten liggen en je talenten kennen. Je eigen weg volgen en werken vanuit originaliteit. Ongehinderd door de heersende mores. Werken vanuit je hart en gevoel. Gedreven door de vraag: wat maakt mij echt gelukkig? En waar wil ik aan bijdragen? En je hoeft je geen Richard Branson te heten om dat te kunnen realiseren. Sterker nog, steeds meer mensen realiseren zich dat zij dit willen. Jong en oud. Het heerst. Ze zoeken de organisatie die past bij hun bedoeling of beginnen voor zichzelf.

Een organisatie, die zeer bewust bezig is met dit gedachtegoed, is Hutten, een onderscheidende culinaire dienstverlener die uitblinkt met haar duurzame producten en een unieke gastvrije benadering. Bij Hutten realiseren ze zich dat ze een community zijn van 1400 medewerkers en evenzovele gezinnen. Ze hebben er een ‘family energizer’ die programma’s bedenkt om hun ‘sharing community’ meer vorm te geven. Zo hebben ze een app om spullen onderling te lenen en te delen. En er is een ‘foundation’ voor goede doelen. Iedere samenwerker en gezin overlegt wat zij als goed doel willen steunen. Gezamenlijk voeren ze het uit. Zo delen ze met elkaar hoe ze in het leven staan. Bij Hutten is werk een onderdeel van je leven. Een familiebedrijf 2.0.

Hutten’s leidende vraag is: ‘hoe kunnen we van betekenis zijn voor elkaar en hoe kunnen we met elkaar maatschappelijk relevant zijn?’ Denken in mogelijkheden en kansen. Niet eerst de risico’s dichttimmeren met business cases (het tijd-geld perspectief) maar doen waar je in gelooft(het kosten waarden perspectief). Zo starten ze binnenkort een antiverspillingsfabriek met ‘waardeloze’ voedselreststromen om er soepen en sauzen van te maken. In een ‘waardeloos’ pand met ‘waardeloze’ mensen. Waardeloos volgens een grootbank. In de zin van geen economische waarde. Niet de moeite waard om in te investeren. Maar gelukkig zien ze het zo niet bij Hutten en investeren er hun eigen geld in. Om waarde te creëren en toe te voegen. Bij Hutten kijken ze dan hoe dit experiment beter is geworden van het geld dat eraan besteed is. Kosten moeten hierbij breder worden gezien dan alleen financiën.

En zo zijn er telkens nieuwe initiatieven die ze starten. En die moeten voldoen aan 5 punten:
1. Passen binnen hun concept van goede voeding (minder suiker, minder vet en minder zout)
2. Passen binnen wat zij verstaan onder goede gastvrijheid architectuur
3. Bedrijfseconomisch rendabel zijn
4. Maatschappelijk relevant zijn
5. En passen binnen hun visie.

Hutten wil als bedrijf de beste, de leukste en de gelukkigste te zijn. De beste zijn in culinair, gastvrijheid en concept. De leukste werkgever en leverancier met de gelukkigste medewerkers.

De bedoeling van de organisatie en de talenten van hun medewerkers die ze ‘samenwerkers’ noemen, staan bij Hutten centraal. Human Resources ligt in de lijn. HR manager Pascal Verheugd wil zich het komend jaar richten op de digitale dynamische talenten kubus. Dat concept is volop in ontwikkeling. Pascal zegt: ‘we gaan een ‘reisbureau’ starten. Mensen die bij ons komen werken krijgen een boarding pas en een digitale landkaart. Daar gaan zij zelf hun koers op uitzetten. Zij zijn de directeur van hun eigen loopbaan. Met andere medewerkers delen zij hun ervaring, helpen en inspireren elkaar om de beste te worden in hun vak.

Met de jaarlijkse geluksmeter bepalen de samenwerkers de punten van aandacht. Die worden SMART gemaakt en direct aangepakt. Door henzelf. Het vergroot de betrokkenheid van medewerkers. En een eigen beslissing om iets te doen is altijd krachtiger en duurzamer.

Leidinggevenden komen vier keer per jaar een dag bijeen om hun grootste frustratie te bespreken, daar ter plekke een oplossingen voor te bedenken en keuzes te maken en dat vervolgens ook te doen. Ook hier geldt weer: zelf beslissingen nemen vergroot de betrokkenheid.

De corporate storyteller ondersteunt het belang van het behoud van hun bedrijfscultuur. De family energizer verbindt de samenwerkers in een vitale cultuur/werkomgeving.

Hutten heeft een enorm groeipotentieel. Groeien zien ze als een natuurlijk proces. Als je niet groeit ga je dood. Maar die groei moet wel bij de bedrijfscultuur passen. Pascal ziet Hutten als een kraamkamer voor sociale innovatie. En ze zijn zich er zeer bewust van de kracht van hun bedrijfscultuur. De komende tijd zal de strijd om de markt gewonnen worden door bedrijven met de sterkste cultuur, die focust op relaties, de meeste bezieling, het beste begrip voor de ware aard van de dienstverlening en maatschappelijk verantwoord ondernemen.